Les bénédictions

Bénédictions: goût, ouïe, odorat, vision et actions

Le début des bénédictions : chem et malHout :

ברוך

אתה

יי      ה    ד     יקוק

אלהינו

מלך

העולם … ה… ש….

Bénédictions concernant les commandements :

אשר

קדשנו

במצותיו

וצונו …

על…     נטילת ידים       הטבילה          אכילת מצה         נטילת לולב

ל…      הניח תפילין      הדליק נר של יום טוב          קבוע מזוזה        התעטף בציצת

Bénédictions concernant la nourriture :

 

  המוציא לחם מן הארץ
  בורא מיני מזונות
ברכת המזון בורא פרי האדמה
ברכה מעין שלוש בורא פרי הגפן
בורא נפשות בורא פרי העץ
  שהכל נהיה בדברו
  המגע אש

 

Bénédictions concernant l’odorat et la vue

בורא עצי/עשבי /מיני בשמים משנה הבריות
הנותן ריח טוב בפירות שככה לו בעולמו
עשֶׂה מַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית שֶׁעָשָׂה לִי (לְאָבִי/ לְאִמִי/ לְאֲבותַי) נֵס בַּמָּקום הַזֶּה
עשֶׂה אֶת הַיָּם הַגָּדול שֶׁעָשָׂה נִסִּים לַאֲבותֵינוּ בַּמָּקום הַזֶּה
זוכֵר הַבְּרִית וְנֶאֱמָן בִּבְרִיתו וְקַיָּם בְּמַאֲמָרו מַצִּיב גְּבוּל אַלְמָנָה
שֶׁלּא חִסַּר בְּעולָמו דָבָר,
וּבָרָא בו בְּרִיות טובות וְאִילָנות טובִים לְהַנּות בָּהֶם בְּנֵי אָדָם
חכם הרזים
שֶׁחָלַק מֵחָכְמָתו לִירֵאָיו שֶׁחָלַק מִכְּבודו לִירֵאָיו
שֶׁנָּתַן מֵחָכְמָתו לְבָשָׂר וָדָם שֶׁנָּתַן מִכְּבודו לְבָשָׂר וָדָם
אשר יצר אתכם בדין, וזן וכלכל אתכם בדין, והמית אתכם בדין, ויודע מספר כלכם בדין, והוא עתיד להחיותכם ולקים אתכם בדין. ברוך אתה ד’, מחיה המתים דיין האמת

Bénédictions concernant l’ouïe

 

שֶׁכּחו וּגְבוּרָתו מָלֵא עולָם  
הַטּוב וְהַמֵּטִיב שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה
ברוך אתה ד’, אלוהינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב מי שגמלך טוב, הוא יגמולך כל טוב, סלה

 


 

Bénédictions pour le vendredi soir – Traduction et abrégé libres et fidèles par le Rabbin Floriane Chinsky pour Surmelin

1 – hadlaka – accueillir le chabbat

Tu es une bénédiction Eternel notre dieu roi du monde, qui nous a rendus spéciaux par le mode de vie qu’il nous enseigne et nous a ordonné d’allumer les bougies du chabbat.

BarouH ata adonaï élohénou mélèH haolam acher kidéchanou bémitsvotav vétsivanou léhadlik ner chel chabbat בָּרוּךְ אַתָּה האֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת
2 – Kidouch – rendre ce moment spécial

Sixième jour. Ils furent terminés les cieux et la terre et tout ce qui allait avec. Il termina, dieu, le septième jour, son travail qu’il avait fait, il s’arrêta, pendant le septième jour, de tout son travail qu’il avait fait, il bénit, dieu, le septième jour, il le rendit spécial, car en ce jour il s’est arrêté de tout son travail qu’il avait créé, dieu, pour le faire.

Allez les amis ! Pour la vie !

Tu es une bénédiction Eternel notre dieu roi du monde qui crée le fruit de la vigne.

Tu es une bénédiction Eternel notre dieu roi du monde qui nous a rendu spéciaux par le mode de vie qu’il nous enseigne et il a une volonté pour nous, et son chabat spécial, dans l’amour et la volonté, il l’a posé sur nous en souvenir de l’acte de création, car il est un jour de début des rendez-vous spéciaux en souvenir de la sortie d’Egypte car il nous a choisi et il nous a rendu spéciaux parmi tous les peuples et ton chabbat spécial dans l’amour et dans la volonté tu l’as posé sur nous.

Tu es une bénédiction Eternel qui rend spécial le chabbat

Yom hachichi vayéHoulou hachamaim véaharetz véHol tsévaam vayéHal élohim bayom hachévii melaHto acher assa vayichbot bayom hachévii mikol mélaHto acher assa vayévareH élohim et yom hachévii vayékadech oto ki vo chavat mikol mélaHto acher bara élohim laassot

Savré Havéraï « LéHaim »

BarouH ata adonaï élohénou méleH haolam boré péri hagafen

BarouH ata adonaï élohénou méleH haolam acher kidéchanou bémitsvotav vératsa vanou véchabat kodcho béahava ouvératson inHilanou zikaron lémaassé véréchit ki hou yom téHila lémikraé kodech zéHer liyetsiat mitsraïm ki vanou vaHarta véotanou kidachta mikol haamim véchabat kodchéHa béahava ouvratson inHaltanou.

BarouH ata adonaï mékadech hachabat

יום הַשִּׁשִּׁי. וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ וְכָל צְבָאָם: וַיְכַל אֱלהִים בַּיּום הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּו אֲשֶׁר עָשָׂה. וַיִּשְׁבּת בַּיּום הַשְּׁבִיעִי מִכָּל מְלַאכְתּו אֲשֶׁר עָשָׂה:  וַיְבָרֶךְ אֱלהִים אֶת יום הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אתו. כִּי בו שָׁבַת מִכָּל מְלַאכְתּו אֲשֶׁר בָּרָא אֱלהִים לַעֲשׂות:

סַבְרִי חברי              לְחַיִּים

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, בּורֵא פְּרִי הַגֶּפֶן:

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְותָיו וְרָצָה בָנוּ, וְשַׁבַּת קָדְשׁו בְּאַהֲבָה וּבְרָצון הִנְחִילָנוּ, זִכָּרון לְמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית, כי הוא יום תְּחִלָּה לְמִקְרָאֵי קדֶשׁ, זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרַיִם. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, וְשַׁבַּת קָדְשְׁךָ בְּאַהֲבָה וּבְרָצון הִנְחַלְתָּנוּ:

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת:

3 – Nétilat/Motsi – commencer le repas

 

Tu es une bénédiction Eternel notre dieu roi du monde, qui nous a rendus spéciaux par le mode de vie qu’il nous enseigne et nous a ordonné de nous élever les mains.

Tu es une bénédiction Eternel notre dieu roi du monde, qui fait sortir le pain de la terre.

BarouH ata adonaï élohénou méleH haolam acher kidéchanou bémitsvotav vétsivanou al nétilat yadaïm

BarouH ata adonaï élohénou méleH haolam hamotsi léHem min haaretz

בָּרוּך אָתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶר קִדְשָנוּ בְּמִצְוֹתָיו וצִונוּ עַל נטִילַת ידַים

בָּרוּך אָתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, הַמוֹצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ

4 – birkat hamazon – conclure le repas

(abrégé)

Tu es une bénédiction Eternel qui nourrit tout. Tu es une bénédiction Eternel pour la terre et pour la nourriture. Tu es une bénédiction Eternel, qui crée dans ta bonté Jérusalem.

Tu es une bénédiction Eternel, dieu qui est notre père, notre roi, notre puissant, notre créateur, notre sauveur, notre façonneur, spécial pour nous, spécial pour Jacob, il a été bon il est bon il sera bon pour nous, il nous a donné, nous donne et nous donnera pour toujours ce dont nous avons besoin.

Celui qui fait la paix dans ses hauteurs, il fera la paix pour nous et pour tout Israël et pour tous les habitants de la planète

BarouH ata adonaï hazan et hakol /BarouH ata adonaï al haaretz veal hamazon /BarouH ata adonaï boné béraHamav yérouchalaïm

BarouH ata adonaï élohénou méleH haolam hael avinou malkénou adirénou borénou goalénou yotsrénou kédochénou lédoch yaacov, hou étiv hou métiv hou yétiv lanou, hou gmalanou hou gomlénou hou igmelnou laad.

Ossé chalom bimromav hou yaassé chalom alénou veal kol Israel véimérou amen

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ הַזָּן אֶת הַכֹּל ; בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, עַל הָאָרֶץ וְעַל הַמָּזוֹן ;בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, בּוֹנֵה בְרַחֲמָיו יְרוּשָׁלַיִם

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, הָאֵל, אָבִינוּ, מַלְכֵּנוּ, אַדִירֵנוּ, בּוֹרְאֵנוּ, גֹּאֲלֵנוּ, יוֹצְרֵנוּ, קְדוֹשֵׁנוּ קְדוֹשׁ יַעֲקֹב…הוּא הֵיטִיב, הוּא מֵיטִיב, הוּא יֵיטִיב לָנוּ, הוּא גְמָלָנוּ, הוּא גוֹמְלֵנוּ, הוּא יִגְמְלֵנוּ לָעַד

עֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאַל, ועל כל יושבי תבל וְאִמְרוּ אָמֵן.

4 – birkat yeladim – bénir ses enfants

 

Que l’Eternel te bénisse et te protège, Que l’Eternel t’illumine de sa splendeur et tourne sa face vers toi, que l’Eternel t’apporte la paix.

yassimHa élohim kéephraïm véHiménaché, YassimeH élohim késsara rivka raHel véléa :

YévaréHéHa adonaï véyichméréHa / Yaèr adonaï panav éléHa viHounéka / Issa adonaï panav éléHa véyassem léHa chalom

יְשִׂמְךָ אֱלֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה

ישימך אלהים כשרה, רבקה, רחל ולאה

יְבָרֶכְךָ ה’ וְיִשְׁמֶרְךָ.

יָאֵר ה’ פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֵּךָּ.

יִשָּׂא ה’ פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיַשֵּׂם לְךָ שָׁלוֹם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicité